Budapest open 8th June

Budapest Open – Schulek Ágoston Memorial

Budapest

08 June 2019

Joe Appiah and John Brown competed in this open meeting:

Mens 100 meters

Heat 6 16:00

Place BIB Name YOB Club / Country Lane Result Record

1 540 Szabó Dániel 1997 ARAK UP Akadémia 4 10,48 SB Q

2 116 Browne Jonathan 1983 GBR 7 10,64 Q

3 197 Gönczi Pál 1991 BHSE 3 11,11

4 541 Csornai János 2003 ARAK UP Akadémia 6 11,19 PB

5 128 Johnson Tyler 1991 GBR 2 11,25

6 198 Farkas Ádám 2000 REAC SI SE 8 11,48 SB

7 654 Orosz Zoltán István 1992 BHSE 5 11,49

Wind: +0.2

MEN’S 100 M – FINALS

FINAL “A” 18:07

Place BIB Name YOB Club / Country Lane Result Record

1 107 Ashwell Dominic 1999 GBR 4 10,27

2 194 Máté Tamás 1998 BHSE 6 10,46 PB

3 363 Boros Bence 1996 Szolnoki MÁV-SE 7 10,48 =PB

4 540 Szabó Dániel 1997 ARAK UP Akadémia 5 10,58

5 116 Browne Jonathan 1983 GBR 1 10,62

6 117 Watson-Brown Jordan 1998 GBR 3 10,66

7 108 Davis Eden 1999 GBR 8 10,74

8 122 Baker Nicklas 1994 GBR 2 10,79

Wind: +0.3

MEN’S 110 M HURDLES – TIME TRIAL

15:05

Place BIB Name YOB Club / Country Lane Result Record

1 105 Fillery Cameron 1998 GBR 2 13,72 q

2 113 Weaver James 1997 GBR 1 14,02 q

3 155 Eszes Dániel 1999 Dunakeszi VSE 5 14,24 q

4 656 Babic Saša 1997 SRB 4 14,84 q

5 121 Copeland Michael 1989 GBR 8 15,28 q

6 156 Lovistyék Bálint 1999 Dunakeszi VSE 3 15,61 q

7 114 Joe Appiah 1970 GBR 7 15,62 q

8 397 Kemenes Ákos 1996 GEAC 6 16,51 q

Wind: +1.9

MEN’S 110 M HURDLES – FINAL

17:50

Place BIB Name YOB Club / Country Lane Result Record

1 105 Fillery Cameron 1998 GBR 6 13,68

2 113 Weaver James 1997 GBR 5 13,80

3 155 Eszes Dániel 1999 Dunakeszi VSE 3 14,16 PB

4 656 Babic Saša 1997 SRB 4 14,91

5 121 Copeland Michael 1989 GBR 7 15,52

6 397 Kemenes Ákos 1996 GEAC 1 15,83 SB

7 114 Joe Appiah 1970 GBR 2 16,03

8 156 Lovistyék Bálint 1999 Dunakeszi VSE 8 16,12

Wind: +1.6

7